باور وجود نیکوتین برروی ولع افراد سیگاری تأثیرگذار است

مطالعه جدیدی که توسط محققان دانشگاه تگزاس، دالاس (UT) انجام ‌شده، نشان می‌دهد، پاسخ مغز به نیکوتین به باور فرد سیگاری به نیکوتین موجود در سیگار مرتبط است. بررسی فعالیت عصبی قشر اینسولار -بخشی از مغز که مرتبط به اعتیاد، ولع مصرف، ادراک بدن و خودآگاهی است- نشان داد، افراد سیگاری برای ارضای ولع خود، نه‌تنها نیاز به سیگار دارای نیکوتین‌ دارند بلکه باید باور داشته باشند، نیکوتین در سیگار وجود دارد. بدون این باور، حس ولع آن‌ها ارضاء نمی‌شود.  

ژیاوسی گو، محقق ارشد این مطالعه، گفت:

«نتایج(مطالعه) نشان می‌دهد، برای تأثیر مواد شیمیایی‌ برروی فرد، او نیاز دارد به این باور برسد که این مواد (نیکوتین) وجود دارد.»

این تیم تحقیقاتی از تصویرسازی تشدید مغناطیسی کارکردی (fMRI) برای ثبت فعالیت‌های قشر اینسولار ۲۴ فرد معتاد به نیکوتین در یک مطالعه دو سوکور بهره بردند.

در این مطالعه، هر شرکت ‌کننده چهار شرایط مختلف را تجربه کرد. در شرایط اول به آنها گفته شد سیگار نیکوتین دارد و به آنها سیگار نیکوتین‌دار داده شد؛ شرایط دوم گفته شد نیکوتین دارد اما سیگار فاقد نیکوتین بود؛ شرایط سوم گفتند سیگار بدون نیکوتین است و فاقد نیکوتین هم بود و در شرایط چهارم گفتند سیگار بدون نیکوتین است اما سیگار نیکوتین‌دار دادند.

گو توضیح می‌دهد:

«ما تأثیر باورها در مورد ولع قبل و بعد از کشیدن سیگار درحالی‌که فعالیت عصبی را اندازه‌گیری می‌کردیم، مورد بررسی قرار دادیم.»

نتایج نشان‌دهنده‌ی ارتباط بین باور و نیکوتین بود. ازلحاظ منطقی، وقتی‌که شرکت‌کنندگان یک سیگار نیکوتین‌دار را با این باور که دارای نیکوتین است، دود می‌کنند، باید کاهش قابلی توجهی در ولع مصرف آنها وجود داشته باشد. بااین‌حال، این اثر در افرادی که سیگار نیکوتین داری را با این باور که دارای مواد شیمایی شبه آن است، مصرف می‌کردند، مشاهده نشد.

رید مونتاگ از مؤسسه‌ی ویرجینیا تک و یکی از نویسندگان مطالعه، می‌گوید:

«ما انتظار داشتیم، حضور نیکوتین نشان ‌دهنده‌ی پاسخ ولع مصرف در مقایسه با شرایطی که در آن به افراد نیکوتین داده نمی‌شد اما باور به حضور نیکوتین داشتند، باشد اما چنین چیزی را مشاهده نکردیم.»

این یافته‌ها نشان می‌دهد، حتی در افراد محروم از سیگار، باور می‌تواند اثر قدرتمندی ازلحاظ رفتاری و بیولوژیکی داشته باشد. پژوهش‌های آینده می‌تواند منجر به کشف روش‌های جدید درمان اعتیاد با تمرکز بر روی اهمیت سیستم باوری و تعاملاتش با مواد شیمایی مغز شود.

 

نتایج یافته‌های این محققان در نشریه “فرونتیزر اِن سایکیاتری” منتشر شد.

 

منبع

۰
سبک‌زندگی علمی ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ فرید کریمی